Bijbelleesgroep in Nieuwleusen

Ds. Trouwborst wil samen met geïnteresseerden een bijbelleesgroep vormen.

Het doel van deze laagdrempelige groep is om de bijbel beter te leren kennen en begrijpen. Hiertoe lezen de deelnemers maandelijks thuis een gedeelte uit de Bijbel. Eén keer per maand bespreekt men samen in een bijeenkomst hoe een ieder de gelezen tekst heeft beleefd.

bijbelstudie
Wat sprak aan, wat was moeilijk, wat riep vragen op?
Ds. Trouwborst is hierbij gespreksleider en zal de nodige achtergrondinformatie aanreiken.
Deze cursus is voor iedere geïnteresseerde bedoeld, gelovig of niet.
Voorkennis is niet vereist en luisteren in plaats van meepraten mag ook.
Deelname is vrij en de deelnemers kunnen zelf bepalen hoe lang ze mee willen doen.

Voor meer informatie of opgave bij ds. Bart trouwborst per mail of telefonisch 0529-481591.

(Uit de Marskramer van dinsdag 9 februari 2016)

Wie helpt ons (aan harten) en handen?

Kerkenraad 2012Het is al weer bijna 2 jaar geleden dat deze foto gemaakt is. Mooi om te zien dat zoveel kerkenraadsleden van de Hervormde Gemeente zich “in saamhorigheid” actief inzetten om Gods woord en werk vorm en inhoud te geven in ons dorp en daarbuiten. Saamhorigheid in geloven, in missionair zijn, in diaconaat en pastoraat en in leren en vieren. Tal van gemeenteleden geven vorm aan dit werk vanuit de kerk. Inhoudelijk of door de handen uit de mouwen te steken. Bijvoorbeeld door het bezoeken van gemeenteleden, door inzamelen van gaven, door mee te werken aan vieringen, of door de gemeente te betrekken bij de nood in de wereld en hulp te verlenen dichtbij of veraf. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar zeker ook de moeite waard om hier aan mee te werken! Een aantal gemeenteleden hebben zich de afgelopen jaren actief ingezet en willen nu het stokje overdragen. Hiervoor zoeken we (harten) en handen om het “stokje” over te nemen.
Wie helpt ons?

De kerkenraad is op zoek naar gemeenteleden die zich graag in willen zetten voor de kerk. Met het oog hierop doet de kerkenraad een oproep aan u om namen door te geven van gemeenteleden die in uw ogen geschikt zijn voor één van de functies. U kunt uw ingevulde aanbevelingsformulier t/m 28 februari inleveren bij de kerkenraad t.a.v. mw. Diny Klein-Schouten (2e scriba), Westerveen 35, dan wel in een hiervoor bestemde bussen in de hal van de Grote Kerk en Maranathakerk. Wij hopen en bidden dat u het werk van de kerk door deze oproep van harte ondersteunt en aan deze oproep gehoor wilt geven.

Terugblik Alphaweekend 2015

Het is al weer enige tijd geleden dat de Alpha-cursus 2015 is afgesloten.

Tien cursisten hebben de cursus gevolgd samen met vier cursusleidsters.

Vele mensen hebben hun medewerking verleend aan deze cursus: geven van lezingen, helpen koken of helpen in de keuken.

In het Alpha-weekend van 31 oktober-1 november zijn er diverse foto’s gemaakt en hiervan een album met muziek.

Het wachtwoord hiervoor is: alpha2015 [Lees meer…]

Website is online

Vanaf maandag 15 februari staat de nieuwe lay-out van Kerkplein Nieuwleusen online.

Komende week wordt er nog hard gewerkt om alle info digitaal te krijgen.

Kerkbalans 2016 en vrijwilligersavond

Zaterdag 30 januari was er de telmiddag voor actie Kerkbalans 2016.

Kerkrentmeesters op de vrijwilligersavond 2016

Altijd een middag met toch de spanning of de actie voldoet aan de verwachtingen. Aan het eind van de middag was er enige teleurstelling, maar we hadden ook gezien dat er dit jaar erg veel enveloppen nog niet binnen waren tijdens de telling en dat maakte dat er nog geen goed beeld was van de werkelijke opbrengst.

Toch kunnen we nu melden dat er op dit moment het mooie bedrag van € 260.204,– kan worden genoteerd. Dit is zelfs iets boven de begroting voor dit jaar, dus wij zijn zeer tevreden.

We hadden niet meer gevraagd, maar erg fijn om te zien dat bijna iedereen wel hetzelfde heeft gegeven. Hartelijk dank, namens het college van kerkrentmeesters, aan iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van deze actie!

Vrijwilligersavond 2016 IV
Op woensdag 3 februari werd deze opbrengst kenbaar gemaakt aan de gemeente tijdens een druk bezochte vrijwilligersavond in de Maranathakerk. Toneelvereniging ‘Dito’ uit Balkbrug speelde het stuk ‘Vuur in de berrestee’.
Kortom; ‘N hiel mooie aoderwetse klucht.

 

Vrijwilligersavond 2016 II

 

Vrijwilligersavond 2016 VI