Verslag kringavond 1 Samuël

Zoals u weet houden we maandelijks een bijbelkring, waarbij we iedere keer een compleet bijbelboek bespreken. Dit hebben de deelnemers thuis gelezen, en we bespreken dan op kring wat we ervan vonden. Als predikant geef ik ook de nodige achtergrondinformatie bij het betreffende bijbelboek. Het is elke keer weer heel erg boeiend om zo samen met elkaar door te dringen tot de inhoud, achtergrond en boodschap van een bijbelboek. Ditmaals bespraken we 1 Samuël.
Ook mensen die niet zoveel met de Bijbel hebben, vinden dit over het algemeen een van de meest boeiende bijbelboeken. Het kan zich meten met moderne literatuur, want er wordt knap en spannend verteld, rondom heel herkenbare thema’s als misdaad en straf, liefde en haat, trouw en ontrouw. Vaak liggen deze thema’s dicht tegen elkaar aan. Zo is David heel erg trouw aan Saul (die hem naar het leven staat), maar ongelooflijk ontrouw aan Uria (die wél trouw is aan David): hij laat hem zelfs vermoorden. Heel veel van dergelijke overeenkomsten én tegenstellingen zitten er in het boek. Met één constante factor: de trouw van God. Die staat over alles heen. In en ondanks al het menselijk handelen, volvoert Hij zijn plan, en zien we het koningshuis van David ontstaan.
Daarmee gaan we volgende keer verder.
We bespreken dan: 2 Samuël.
U bent dan op 18 oktober hartelijk welkom in de Grote Kerk, aanvang 20.15 uur.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! (wel graag even opgeven door een mail te sturen naar ds. Trouwborst).

Reformatieconcert in Kerkelijk centrum De Antenne Dedemsvaart

Het Sallands Bachkoor zet de herdenking van 500 jaar Reformatie kracht bij met prachtige muziek. Op zaterdag 4 november voert het koor behalve twee Bach-cantates een werk van de componist Heinrich Stölzel uit, Te Deum. Het betreft hier de Nederlandse première van dit religieuze werk. Het geheel wordt begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA). Dirigent is Leendert Runia. Het Reformatieconcert, getiteld ‘Van Luther naar Bach’ heeft plaats in kerkelijk centrum De Antenne aan de Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart en begint om 20.00 uur. De zaal gaat een half uur voor het begin van het concert open. Alle informatie over entreeprijzen, v​oorverkoopadressen en de uit te voeren werken (onder meer Bach-cantate 80, het beroemde ‘Ein feste Burg’) is te vinden op de website sallandsbachkoor.nl. Inlichtingen: 06-48 555 076 of pr@sallandsbachkoor.nl

Kerken in Nieuwleusen herdenken Reformatie gezamenlijk

Het is op 31 oktober 500 jaar geleden dat de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Voor de samenwerkende kerken uit Nieuwleusen is deze heuglijke mijlpaal een goede reden om de oorsprong van hun bestaan te herdenken.
De interkerkelijke werkgroep ‘500 jaar Reformatie in Nieuwleusen’ – deze wordt gevormd door leden van de Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt – heeft voor de komende periode een programma samengesteld voor verschillende groepen.

Lees het complete artikel uit de Meppeler Courant van woensdag 21 september.

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Nieuwleusen

Op dinsdag 26 september is er in Nieuwleusen een studieavond met ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Het leven van Jeremia. De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk, Dommelerdijk 102 in Nieuwleusen. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Het leven van Jeremia
Over het bewogen leven van Jeremia is veel bekend en het boek Jeremia vertelt veel momenten van zijn leven van strijd waar hij doorheen ging. Ook zijn gevoelens in de worstelingen met zijn volksgenoten en met de God van Israël. Het lijden van de profeet liep parallel met het lijden van zijn volk, dat hij het naderende oordeel moest verkondigen. Jeremia stond er in zijn profetisch bediening, dat zijn hele leven opeiste, er niet helemaal alleen voor. Baruch, de zoon van Neria, bedreven in het schrijven in de Hebreeuwse taal, bleef hem als zijn secretaris en vriend tot het einde trouw. Jeremia was een profeet die veel geleden heeft, die oordelen moest aankondigen en de uitwerking soms ook zag. Toch schreef de profeet ook door de Heilige Geest gedreven geweldige hoofdstukken van hoop.

Achtergrond spreker
Ds. van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Hij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig voor Christenen voor Israël.

Vossenjacht 22 september

Rondom de Maranathakerk lopen/zitten verklede typetjes (vossen). De vossen hebben allemaal een letter bij zich. Probeer de vossen te vinden en vraag om de letter, hiermee kan dan een zin worden gevormd!  De vossenjacht is voor de kinderen van de basisschoolgroepen 4  t/m 8.

Vrijdag 22 september vanaf 17:45 uur kunnen de teams zich inschrijven bij de Maranathakerk. Vanaf 18:00 uur begint de zoektocht naar de vossen. Rond 20:00 uur is de vossenjacht afgelopen. Contactpersoon: Gerard Broek.

Heb je vragen? Mail of bel naar gerardbroek1995@hotmail.com. Tel: 06-2074196

Startdienst 24 september in de Grote Kerk

Zondag 24 september zal de startdienst zijn in de Grote kerk. Vanaf 10.00 is de inloop voor koffie, thee, limonade voorafgaand aan de dienst. Deze dienst heeft het karakter van een gezinsdienst en  is voorbereid door een werkgroepje dat ook aan de invulling deze zondag medewerking verleent. Muziek maken we al zingend samen met orgel en piano en voor de groepen 1- 4 is er tijdens de preek nevendienst. Titel van de dienst is “Schatbewaarders”.  Ieder van harte welkom.

 

Oranjedienst in de tent

Zondagmorgen 3 september 2017 werd de Oranjeweek “geopend” met een interkerkelijke bijeenkomst in de grote tent op het evenemententerrein.

Hieronder een fotoreportage van de dienst