Predikant

Ds. Marianne Develing

Sinds oktober 2009 ben ik verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Nieuwleusen.
Daarvoor ben ik, na mijn studie aan de Vrije Universiteit, als predikant verbonden geweest aan de Gereformeerde Kerk van Dronrijp-Menaldum e.o., de “Samen op Weg Gemeente” van Witmarsum, Pingjum en Zurich (niét te verwarren met het Zwitserse Zürich) en de Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld.

Opgegroeid in een gezin dat zich aan de rand van het kerkelijk leven bewoog, heeft het in mijn jeugd nooit erg voor de hand gelegen dat mijn leven zich voor zo’n groot deel binnen de kerk zou gaan afspelen. Vaak heb ik mij, als kind, afgevraagd wat mensen bewoog om op zondagmorgen samen te komen in het kerkgebouw dat zich op een steenworp afstand van mijn ouderlijk huis bevond. Totdat ik zelf geraakt werd door die bevrijdende boodschap van de Here God wiens liefde naar ieder mens uitgaat en die met ieder mens in het leven mee op wil trekken. En, voor mij, is dat ook het ‘geheim’ waar wij als kerkelijke gemeente uit mogen leven en waar wij samen vorm aan mogen geven. En waaraan ik, als predikant, graag mijn bijdrage wil leveren.

Maar om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, moet ik u nog even attent maken op een les uit mijn favoriete tv-programma. Ook ‘Koekiemonster’ heeft in Sesamstraat al geleerd dat té veel ‘koekies’ zelfs voor een ‘koekiemonster’ niet goed zijn, laat staan voor deze dominee. Dus bij een bezoekje drink ik graag één kopje koffie mee, maar laat de koekjes voor wat ze zijn.
Verder mag ik in mijn vrije tijd graag luisteren naar muziek en houd ik van lezen. En is er natuurlijk mijn passie voor het voetbal en in het bijzonder, na 12 jaar Friesland, mijn enthousiasme voor FC Heerenveen.