Gezamenlijke activiteiten

Alle avonddiensten zijn gezamenlijke diensten, die bij toerbeurt in één van de kerkgebouwen worden gehouden. Maar er zijn meerdere vormen van samenwerking (o.a. Jeugdwerk, Commissie ZWO). De verschillende vormen van samenwerking hebben elk een eigen pagina waarop meer informatie te vinden is.