Alpha

De thema’s die in een Alphacursus aan bod komen zijn onder andere wie is Jezus en waarom stierf hij? Hoe kun je geloven, Bidden, Bijbel lezen, hoe leidt God ons? Heilige Geest, genezing, en de kerk. Deze thema bieden altijd genoeg aanleiding om over door te praten.

Voor meer informatie: Freek Jonkman: tel. 0529-483960, jf.jonkman@gmail.com