Samen zingen op zondag..

Ook in dit kerkelijk seizoen gaan we  met elkaar weer een aantal keren  “samen zingen op zondagmiddag”.
Dit gaan we doen  op 19 januari 2020 en op 29 maart 2020.
Het tijdstip is steeds van half 4 tot half 5, in de Ontmoetingskerk.
We gaan  zingen uit ons liedboek: nieuwe liederen maar ook  liederen die al meer bekend zijn. Anneke Wigmans begeleidt ons weer op de piano. Het zijn altijd gezellige uurtjes, en ook als u uzelf niet een geweldige zanger(es) vindt, bent u van harte welkom. Neemt u wel uw liedboek mee? We hopen dat weer een flink aantal mensen meedoen!
We willen ook ruimte  geven aan de eigen keuze van de mensen die komen, dus als u een verzoeknummer heeft, gaan we daar (zo mogelijk) gehoor aan geven. Albertus en Aly