Toerusting

LERENDE GEMEENTE – TOEGERUST OP PAD

Als gemeenteleden zijn wij – van jongs af aan – leerlingen van Jezus Christus. Daarom is het erg waardevol om te (blijven) leren. Allemaal, van jong tot oud, hebben we voeding, kennis en toerusting nodig op onze geloofsweg. Of het nu gaat om catechisatie, kringwerk, een stukje kennis van de Bijbel, het leren over wie de Here God is, of toerusting bij de taak van de geloofsopvoeding: het kan allemaal helpen om vol goede moed aan Zijn hand op reis te blijven naar Gods Koninkrijk, ons geloof te voeden en over te dragen.

Het komende seizoen hebben u en jij, naast de wekelijkse kerkdiensten, hiervoor opnieuw verschillende mogelijkheden. Of het nu gaat over catechisaties of over ander kringwerk: kijkt u hieronder eens rond en doe mee! Of u/jij nu actief meedoet in de gesprekken, of liever luistert, beide is goed. Goed voor jo(u), en goed voor elkaar. Want samen leren bouwt op. Het geeft een onderlinge band en verrijkt het persoonlijk geloofsleven. U/jij bent van harte welkom!

A. LERENDE GEMEENTE VOOR JONGEREN: DE CATECHISATIES

Toen je op de basisschool zat, heb je al veel over de Here God, de Bijbel en de kerk gehoord en geleerd. Op de catechisaties gaan we daar verder mee, maar dan op een wat andere manier, die ook nu weer past bij je leeftijd. Samen met leeftijdsgenoten en onder leiding van een of meerdere huiscatecheten zul je nieuwe kennis over het geloof in God opdoen die je in je leven goed kunt gebruiken, en samen (aan de hand van eigentijdse verwerkingsvormen) hierover praten. Ook is er ruimte voor je eigen vragen hierbij en wat jou bezighoudt.

Catechesegroepen

Groep 1: Brugklas

In  deze groep zijn alle jongens en meisjes uit de brugklas welkom. Het accent ligt hier op kennisverwerving, in het bijzonder over de Bijbel, als de Bron van het geloof. De brugklasgroep wordt geleid door huiscatecheten onder begeleiding van ds. L. Hoekstra.

Groep 2: Huiscatechese (13-15 jaar)

Huiscatechese bouwt voort op de hierbovengenoemde basiscatechese en is er voor de 13, 14, 15 jarigen. De huiscatechese wordt geleid door huiscatecheten onder begeleiding van ds. G.A. Trouwborst.

Groep 3: Voortgezette catechese (16-17 jaar)

De voortgezette catechese voor jongeren vanaf 16 jaar heeft weer een heel eigen karakter, passend bij de voorafgaande leeftijd van de jongeren. Enerzijds is er sprake van verdere verdieping aangaande de besproken geloofszaken, maar ook is er zeker aandacht en ruimte voor het leven en de eigen vragen en aandachtspunten van de jongeren. Ds. M. Develing zal deze catechese verzorgen.

Groep 4: Belijdeniscatechese

Een catechese die open staat voor ieder die serieus met de vragen van belijdenis doen bezig wil zijn, zonder verplichting bij voorbaat tot het doen van belijdenis overigens. Wie hierover meer informatie wil of zich op wil geven, kan dat doen bij de eigen (wijk)predikant.

Vanaf hervormde zijde kunt u zich/jij je voor de belijdeniscatechese aanmelden bij:
ds. L. Hoekstra (482200 of mail) of ds. G.A. Trouwborst (481591 of mail)
Vanaf gereformeerde zijde kunt u zich/jij je aanmelding bij ds. M. Develing (481206 of mail).

Alle catechisanten van de brugklasgroep en de 13-15 jarigen krijgen (hervormd en gereformeerd) een persoonlijke uitnodiging aan het begin van het nieuwe seizoen. Waar dit van toepassing is, zullen ook de ouders/verzorgers uitgenodigd worden voor een ouderavond.

Catecheten gezocht!

We zouden het erg fijn vinden om in contact te komen met een of meerdere personen, die het komend seizoen (meerdere seizoenen mag natuurlijk ook) mee willen helpen om de catechisaties te verzorgen voor de 13-15 jarigen. U kunt zich informeren of opgeven bij de hieronder genoemde coördinator van de huiscatechese, of bij uw predikant.

Coördinator huiscatechese

Ook dit jaar is Erica Adams weer de coördinator van de catechese. Voor eventuele vragen kunt u/jij ook bij haar terecht: telefoon (480783 of mail).

B. LERENDE GEMEENTE VOOR VOLWASSENEN

Bijbelkring: Al lezend de Bijbel rond

Drie seizoenen geleden is gestart met een Bijbelkring die ánders is dan anders’. Waar op reguliere kringen meestal een klein bijbelgedeelte besproken wordt, komt op deze kring per avond een Bijbelboek in zijn geheel ter sprake.  De opzet is als volgt: de deelnemers lezen thuis gedurende een maand een afgesproken Bijbelboek in zijn geheel door.  Daarbij schrijven ze op wat raakte, opviel, wat moeilijk was of of niet begrijpen, waar vragen bij zijn, etc.  Wanneer we dan op de afgesproken datum bijeenkomen bespreken we alle afgesproken gesprekpunten. De ervaring leert dat we zowel veel leren over een bijbelboek in zijn geheel, als ook waardevolle (geloofs)gesprekken met elkaar kunnen hebben. Het komende seizoen zullen we ook weer maandelijks bijeenkomen.
De Bijbelkring begint op woensdag 1 september. Iedereen van harte welkom. Ook als u niet alle avonden kunt (of als het niet altijd lukt om  alles te lezen) bent u welkom.

Graag opgeven in verband met de coronamaatregelen.
Tijd: 20.00-21.30 uur, plaats Maranathakerk

Informatie en opgave:
Ds. Trouwborst (481591 of mail)

Zie voor meer actuele informatie: Informatiegids 2021-2022