Toerusting

LERENDE GEMEENTE – TOEGERUST OP PAD

Als gemeenteleden zijn wij – van jongs af aan – leerlingen van Jezus Christus. Daarom is het erg waardevol om te (blijven) leren. Allemaal, van jong tot oud, hebben we voeding, kennis en toerusting nodig op onze geloofsweg. Of het nu gaat om catechisatie, kringwerk, een stukje kennis van de Bijbel, het leren over wie de Here God is, of toerusting bij de taak van de geloofsopvoeding: het kan allemaal helpen om vol goede moed aan Zijn hand op reis te blijven naar Gods Koninkrijk, ons geloof te voeden en over te dragen.

Het komende seizoen hebben u en jij, naast de wekelijkse kerkdiensten, hiervoor opnieuw verschillende mogelijkheden. Of het nu gaat over catechisaties of over ander kringwerk: kijkt u hieronder eens rond en doe mee! Of u/jij nu aktief meedoet in de gesprekken, of liever luistert, beide is goed. Goed voor jo(u), en goed voor elkaar. Want samen leren bouwt op. Het geeft een onderlinge band en verrijkt het persoonlijk geloofsleven. U/jij bent van harte welkom!

A. LERENDE GEMEENTE VOOR JONGEREN: DE CATECHISATIES

Toen je op de basisschool zat, heb je al veel over de Here God, de Bijbel en de kerk gehoord en geleerd. Op de catechisaties gaan we daar verder mee, maar dan op een wat andere manier, die ook nu weer past bij je leeftijd. Samen met leeftijdsgenoten en onder leiding van een of meerdere huiscatecheten zul je nieuwe kennis over het geloof in God opdoen die je in je leven goed kunt gebruiken, en samen (aan de hand van eigentijdse verwerkingsvormen) hierover praten. Ook is er ruimte voor je eigen vragen hierbij en wat jou bezighoudt.

Catechesegroepen

Groep 1: Brugklas

In  deze groep zijn alle jongens en meisjes uit de brugklas welkom. Het accent ligt hier op kennisverwerving, in het bijzonder over de Bijbel, als de Bron van het geloof. De brugklasgroep wordt geleid door huiscatecheten onder begeleiding van ds. L. Hoekstra.

Groep 2: Huiscatechese (13-15 jaar)

Huiscatechese bouwt voort op de hierbovengenoemde basiscatechese en is er voor de 13,14,15 jarigen. De huiscatechese wordt geleid door huiscatecheten onder begeleiding van ds. G.A. Trouwborst.

Groep 3: youth-alpha

Dit jaar wordt er een youth-alpha-cursus aangeboden voor jongeren vanaf 16 jaar. Besloten is dat deze cursus de traditionele 16+ catechisatie zal vervangen. Meer informatie hierover zal worden gegeven langs andere kanalen. Houdt u/jij de berichtgeving hierover in de gaten.

Groep 4: Belijdeniscatechese

Een catechese die open staat voor ieder die serieus met de vragen van belijdenis doen bezig wil zijn, zonder verplichting bij voorbaat tot het doen van belijdenis overigens. Wie hierover meer informatie wil of zich op wil geven, kan dat doen bij de eigen (wijk)predikant.

Vanaf hervormde zijde gaat de aanmelding voor de belijdeniscatechese via bij ds. L. Hoekstra (482200 of mail) of ds. G.A. Trouwborst (481591 of mail)

Vanaf gereformeerde zijde gaat de aanmelding via ds. M. Develing (481206 of mail).

Alle catechisanten van de brugklasgroep en de 13-15 jarigen krijgen (hervormd en gereformeerd) een persoonlijke uitnodiging aan het begin van het nieuwe seizoen. Waar dit van toepassing is, zullen ook de ouders/verzorgers uitgenodigd worden voor een ouderavond.

Catecheten gezocht!

We zouden het erg fijn vinden om in contact te komen met een of meerdere personen, die het komend seizoen (meerdere seizoenen mag natuurlijk ook) mee willen helpen om de catechisaties te verzorgen voor de 13-15 jarigen. U kunt zich informeren of opgeven bij de hieronder genoemde coördinator van de huiscatechese, of bij uw predikant.

Coördinator huiscatechese

Erica Adams (480783 of mail)

B. LERENDE GEMEENTE VOOR VOLWASSENEN

Ondersteuning bij geloofsopvoeding: Kring voor ouders van kinderen (0-12)

Al verschillende jaren is er een kring, speciaal bedoeld voor ouders en opvoeders (dat kunnen ook bijv. opa’s en oma’s zijn) van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar (nou ja, we trekken de grens ook weer niet heel strak, mocht u wat oudere kinderen hebben bent u natuurlijk ook welkom).

Op deze kring, die maandelijks bijeenkomt, lezen we een stukje uit de Bijbel en praten daar met elkaar over, wat het ons al dan niet te zeggen heeft. Van daaruit trekken we de lijn door naar onze kinderen. Hoe staat dit verhaal in de kinderbijbel (die van thuis meenemen) en hoe zouden we het aan onze kinderen vertellen? Met welke vragen zouden ze komen, en hoe geven we daar antwoord op?

De ervaring leert dat het heel verrijkend is om zo met en van elkaar samen te leren. Soms heeft iemand een heel andere vraag, en dan nemen we daar ook graag de tijd en ruimte voor. Afdwalen hoort er dus ook soms helemaal bij.

In het nieuwe seizoen zullen we de accenten wat verleggen.

Gaandeweg bleek er namelijk ook behoefte aan een stuk praktisch toerusting. Zoals over bidden. Hoe bid ik? En: hoe bid ik met mijn kinderen?

De eerstkomende avond (en misschien wel vaker) gaan we het dus ook hebben over bidden (zowel voor jezelf als anderen) en zullen hiervoor praktische handreikingen gegeven worden.

Informatie en opgave: Marry Hekman (481567 of mail) of ds. Trouwborst (481591 of mail)

Ondersteuning bij geloofsopvoeding: bijeenkomst voor ouders (leeftijd 12+)

De ervaring leert dat geloofsopvoeding lastiger begint te worden zodra uw kind in de puberteit komt. Uw zoon of dochter heeft van u een ‘’rugzak’’ meegekregen met allemaal bagage, ook op geloofsgebied. Maar, hij/zij gaat nu zelf kijken wat hij echt van waarde vindt. Sommige dingen gaan overboord, andere dingen blijven in de rugzak en gaan mee op de verdere levensweg. En het geloof, wat gebeurt daarmee? Hoe help je je kind om hier de waarde van in te (blijven of gaan) zien? Dit zijn geen gemakkelijke vragen voor ouders, hoe hiermee om te gaan. We hebben elkaar er dan ook hard bij nodig. Daarom willen we met wie wil samenkomen om het hierover te hebben, vreugden en moeiten te delen en elkaar met tips te verrijken. De ervaring leert dat het goed is om te weten dat je hierin niet alleen staat. Ook bij dit soms moeizame stuk van de geloofsopvoeding hebben we elkaar, en onze God.

Informatie en opgave: ds. Trouwborst (481591 of mail)

Laat zien wat je bezielt – hoe deel ik mijn geloof?

We weten allemaal dat het een belangrijke (missionaire) opdracht is om het geloof te delen. Of dat nu is met je kinderen, collega’s of zomaar iemand die op je weg komt – wij mogen getuigen zijn van Jezus Christus.

Maar het is niet altijd even gemakkelijk om het geloof onder woorden te brengen. Hoe doe je dat nu?

Om daar meer over te leren willen we daar samen eens een avond voor bij elkaar komen. U bent van harte welkom.

Informatie en opgave: ds. Trouwborst (481591 of mail)

Leerhuis bij de Psalmen

Evenals de afgelopen jaren het geval was, zullen ds. Develing, Hoekstra en Trouwborst ook in het nieuwe seizoen een leerhuis verzorgen bij de Psalmen. Gedurende een zestal avonden staan Psalmen centraal, die zorgvuldig gelezen en besproken worden. De ervaring leert dat deze samenkomsten als waardevol beleefd worden. Het Psalmenboek herbergt immers een schat aan kostbare teksten en gebeden, die niet zelden door de lezer als herkenbaar ervaren worden en zo ook het persoonlijk geloof en de relatie met de Here God kunnen versterken. Ook dit seizoen zijn nieuwe leden weer van harte welkom. De avonden kunnen evt. ook los van elkaar bezocht worden. Ook kan door het lezen van de Psalmen de bijbelkennis verdiept worden. Een ieder is van harte welkom.

Informatie en opgave: ds. Develing (481206 of mail), ds. Hoekstra (482200 of mail) of ds. Trouwborst (481591 of mail)

Leerhuis intrabijbelse midrash – een kennismaking met een verrijkende Joodse wijze van omgang met de Schriften

De titel lijkt abacadabra, maar het valt wel mee. Het zit zo. Het is u vast niet onbekend dat er in het Nieuwe Testament veelvuldig verwijzingen te vinden zijn naar het Oude Testament. Met name zijn er veel verwijzingen naar de Psalmen en Profeten. Minder bekend is dat ook in het Oude Testament zélf veel onderlinge verwijzingen zijn tussen bijbelgedeeltes. Van oudsher zijn de rabbijnen en andere Joodse bijbeluitleggers zeer attent geweest op deze verbanden. Deze worden aangeduid met de term ‘intrabijbelse midrash. Binnen (intra) de Bijbel vindt namelijk veel onderlinge tekstuitleg (midrash) plaats. Wij zouden zeggen: ‘’schrift met schrift vergelijken’’. Voor wie oog krijgt voor deze (vaak verborgen) verbanden tussen verhalen en teksten, gaat er een wereld open. Er kan een nieuw licht vallen op schijnbaar bekende verhalen.

In dit leerhuis willen wij, mede aan de hand van de verhalen over Jozef en Salomo (die sterk aan elkaar verwant blijken), o.l.v. ondergetekende kennismaken met deze boeiende methode van bijbeluitleg. Tijdens de permanente educatie voor predikanten heb ik mij, zowel tijdens studie aan een Joods instituut voor bijbeluitleg te Jeruzalem, als tijdens studie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam, de afgelopen jaren verdiept in dit onderwerp.

Het leerhuis wordt gegeven op voor een ieder toegankelijke wijze. Specifieke voorkennis is niet vereist. Een ieder met belangstelling voor deze methode van bijbellezen is van harte welkom.

Informatie en opgave: ds. G.A. Trouwborst, 0529-481591 of mail.

Bijbelkring: Al lezend de Bijbel rond
Afgelopen seizoen is gestart met een Bijbelkring die ‘anders is dan anders’. Waar op reguliere kringen meestal een klein bijbelgedeelte besproken wordt, komt op deze kring per avond een Bijbelboek in zijn geheel ter sprake. De opzet is als volgt: de deelnemers lezen thuis gedurende een maand een afgesproken Bijbelboek in zijn geheel door. Daarbij schrijven ze op wat raakte, opviel, wat moeilijk was of niet te begrijpen, waar vragen bij zijn, etc. Wanneer we dan op de afgesproken datum bijeenkomen bespreken we alle afgesproken gesprekspunten. De ervaring leert dat we zo heel waardevolle avonden hebben, waarbij we zowel veel leren over een bijbelboek in zijn geheel, als ook waardevolle (geloofs)gesprekken met elkaar kunnen hebben. Het komende seizoen zullen we ook weer maandelijks bijeenkomen. De Bijbelkring begint op 25 september We bespreken dan het eerste gedeelte van het boek Openbaringen, dat thuis al gelezen kan worden in voorbereiding op deze avond.

Iedereen van harte welkom. Ook als u niet alle avonden kunt (of als het niet altijd lukt om alles te lezen), bent u welkom.

Informatie en opgave: ds. G.A. Trouwborst, 0529-481591, barttrouwborst@pknnieuwleusen.nl