Toerusting

Toerusting

Ook in de toerusting zijn we als hervormden en gereformeerden samen op weg. Hieronder vindt u een veelzijdig programma, waar u/jij van harte welkom bent!

Drie gespreksavonden voor jongvolwassenen (ca. 20-40 jr.) over ‘zinvol leven’
Vanaf oktober willen we drie gespreksavonden voor jongvolwassenen organiseren. Daarbij denken we aan deelnemers tussen de 20 en 40 jaar.
De bedoeling is om op deze kring op een open wijze met elkaar in gesprek te gaan over leven en geloof, aan de hand van het thema: ‘Zinvol leven’.
We gebruiken hierbij een boekje: ‘Zinvol leven. Over het boek Prediker’.
Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor? Dat zijn de kernvragen van het bijbelboek Prediker. Deze bijzonder actuele vragen staan ook centraal in dit boek over Prediker.

‘Zinvol leven’ is ontstaan in de jonge christelijke gemeenschap Via Nova in Amsterdam, waar vooral jonge mensen komen die midden in het leven staan. Dit stempelt de inhoud van deze bijeenkomsten en daarmee de inhoud van dit boek.

De auteurs bespreken met hun jonge publiek de verrassende maar soms moeilijk te vatten inhoud van het bijbelboek Prediker. Daarbij komen alle levensterreinen aan de orde: werk, geld, plezier, relaties en geloven.

De auteurs prikkelen de lezers, maar wijzen ze ook een weg die begaanbaar is. Door toevoeging van gespreksvragen is Zinvol leven ook een inspirerend boek voor kringen.

De kring wordt op een drietal avonden gegeven door ds. Marianne Develing (dspknmd@gmail.com). Je kunt bij haar terecht voor meer informatie of aanmelding.
De eerste avond zal zijn op: donderdag 13 oktober, om 20:00 uur in de Ontmoetingskerk. De overige avonden spreken we samen af.

Drie gespreksavonden voor ouders van jonge kinderen (0-12)
Vanaf oktober start er een drietal gespreksavonden voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
Het accent zal liggen op gesprek en het uitwisselen van ervaringen. Onderwerpen die aan de orde kunnen zijn bijvoorbeeld: Wat past bij christelijke levensstijl (media)? Grenzen stellen. Hoe vertellen we de Bijbelverhalen? Bidden met je kinderen. Maar vooral onderwerpen waar jullie behoefte aan hebben. Dit alles spreken we samen af.

De eerste avond van deze kring wordt gegeven door ds. Bart Trouwborst. Voor meer informatie of opgave kun je bij hem terecht: barttrouwborst@pknnieuwleusen.nl.
De eerste avond zal zijn op dinsdag 11 oktober in de Maranathakerk om 20:00 uur. De overige avonden spreken we samen af.

Ouders (pre)pubers (één avond)
Na jaarwisseling wordt er een avond georganiseerd voor de ouders van (pre)pubers.
Aan de orde komt het thema: hoe kunnen we op zinvolle wijze werken aan geloofsoverdracht, terwijl mijn kind in een leeftijd komt waarin dit voor hem/haar niet relevant lijkt? De avond wordt gegeven door ds. Bart Trouwborst. Voor informatie of opgave kun je bij hem terecht: barttrouwborst@pknnieuwleusen.nl.
De eerste avond is op woensdag 26 oktober in de Grote Kerk om 20:00 uur.

Hoe lees je de Bijbel, met welke bril?
Vanaf oktober willen we gedurende  een viertal avonden stilstaan bij het onderwerp: hoe lees je de Bijbel, met welke bril? Aan de orde kunnen komen thema’s als: vrouw en mannen, toen en nu; geweld in de Bijbel, de Bijbel letterlijk en vanuit een diepere betekenis lezen; hoe verhoudt je eigen cultuur zich tot die van de Bijbel? al dan niet inlezen, één uitleg?) De avonden worden gegeven door ds. Marianne Develing. Voor meer informatie of opgave kunt u bij haar terecht: dspknmd@gmail.com.
De eerste avond is op 4 oktober in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:30 uur.

De Bijbel rond
Op deze kring bespreken we onder leiding van ds. Trouwborst maandelijks een compleet bijbelboek (of een deel daarvan, als het erg groot is). In een open gesprek delen we wat ons opvalt, krijgen we achtergrondinformatie en leren we veel van de Bijbel. Ook leert de praktijk dat er met regelmaat van hart tot hart gesproken kan worden. Ieder is van harte welkom, ook als u niet iedere avond kunt. Ook is het niet erg als u niet altijd alles hebt kunnen lezen. Samen komen we een heel eind, zo is de waardevolle ervaring inmiddels. Van harte welkom!
De eerste avond is op 21 september, om 20:00 uur in de Grote Kerk. We bespreken dan Ezechiël hfst. 1-24.

Geloofskring met mogelijkheid doen van belijdenisKomend seizoen willen we een gezamenlijke geloofskring starten, die maandelijks gehouden wordt op nader te kiezen avonden. Diverse geloofsthema’s komen daarbij aan bod, waarbij ook eigen vragen/thema’s ingebracht kunnen worden. En uiteraard is er ook veel gelegenheid voor gesprek.Ook bestaat de mogelijkheid om na afloop van deze kring belijdenis van het geloof af te leggen.Voor meer informatie of opgave: ds. Trouwborst