Hervormde kerkgangers kunnen collecte digitaal bijdragen

Beste gemeenteleden, omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Twee aandachtspunten zijn hierbij:

  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze Hervormde Gemeente. 
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de diaconie en kerkbeheer.

Wij danken u voor uw gift! 

 

Originele publicatiedatum: 16 mei 2020