Uitnodiging gemeenteavond van 22 november

Op 22 november a.s. willen wij een gemeenteavond houden in de Maranathakerk om 20.00 uur. Om 19.45 staat de koffie en thee klaar.

Tijdens onze vorige gemeenteavond van 22 maart j.l. is het onderwerp over de nota ‘kerk 2025: waar een Woord is, is een weg’ wegens tijdgebrek niet behandeld. Dit zouden we deze keer alsnog willen behandelen.  De nota gaat over de veranderingen van de landelijke kerk, maar geeft ook veel gespreksonderwerpen voor behandeling in en met de plaatselijke gemeente. Zo zijn we bezig geweest met de context van de plaatselijke gemeente.  Op deze avond willen we hierover ook met u in gesprek.We willen u graag informeren over de stand van zaken m.b.t. het aanstellen van een kerkelijk jeugdwerker, waar we op moment van schrijven nog volop mee bezig zijn.

Verder willen we graag met u delen wat er is gebeurd op het gebied van de speerpunten die genoemd waren in de plaatselijke regelingen en beleidsplan 2014-2018. Wat is hier uit voortgekomen, wat hebben we ingevoerd, wat bleek juist niet te werken? In dit kader willen we o.a. graag met u bespreken wat u vindt van de kerkgang in de zomer, die afwisselend in de kerken plaatsvindt.

Tenslotte zouden we nog graag van u willen weten hoe u de bijeenkomsten van refo 500 heeft ervaren.

Al met al een hele opsomming maar we vinden het als kerkenraad van belang om steeds met de gemeente te communiceren en elkaar met regelmaat te ontmoeten. We hopen daarom velen van u te ontmoeten op deze avond.