Vanaf zondag 4 juli weer zingen en hardop meebidden in de Ontmoetingskerk

In de Ontmoetingskerk mogen kerkgangers vanaf zondag 4 juli weer zingen en hardop meebidden in de diensten. De kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Nieuwleusen heeft dit dinsdagavond 29 juni besloten.

Voor diegene die zingen en/of meebidden nog als belemmering ziet om de kerkdienst te bezoeken is er ruimte in het nieuwe gedeelte vrijgemaakt. Hier mag niet worden gezongen en/of hardop worden meegebeden. In de Ontmoetingskerk is er ruimte om deze fysieke scheiding te handhaven, zodat bezoek aan de kerkdienst voor iedereen weer mogelijk is.
De Ontmoetingskerk kan met de huidige coronamaatregelen 100 kerkgangers verwelkomen. Registratie bij de deur blijft verplicht.
Aanmelden kan ook telefonisch of via de WhatsApp tot zaterdag 12.00 uur, indien u, om uw moverende redenen, in een bepaald gedeelte van de kerkzaal wilt zitten. (tel.nr. 06-33313355). Of via de mail ontmoetingskerk@kerkpleinnieuwleusen.nl.
Wij hopen, als kerkenraad, u dan ook op zondag te mogen begroeten in de Ontmoetingskerk