Verkoop collectemunten op 3 april aanstaande gaat niet door!

Vanwege de huidige lockdown en het nog steeds heersende besmettingsgevaar voor het coronavirus hebben we opnieuw besloten om de geplande verkoop van collectemunten zaterdag 3 april niet te doen plaatsvinden. Uiteraard kunt u uw gift digitaal overmaken.
Colleges van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.