Verslag van de hervormde kerkenraadsvergadering van 6 januari.

In deze korte vergadering bespreken we de begroting van de kerkrentmeesters van 2020. Jan van de Hoek legt de cijfers die toelichting behoeven uit en daarna wordt de begroting goedgekeurd.

We evalueren het aansteken van de kaarsjes door familieleden tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  Het werd gewaardeerd door de families dat ze dit zelf mochten doen en het is ook veelvuldig gedaan. We vinden dit toegevoegde waarde hebben en gaan hiermee door.

De verschillende Kerstdiensten worden besproken. De commissie van de kerstwandeling evalueert binnenkort. De gezamenlijke dienst in de Voorhof werd goed bezocht en uit de reacties is gebleken dat men dit een mooie dienst vond. De dienst op 1e kerstdag in de Maranathakerk was druk bezocht, het is mooi om de hele gemeente zo bij elkaar te hebben.

In september zijn er weer een aantal kerkenraadsleden aftredend. We bekijken de lijst en degenen die aftredend zijn wordt gevraagd na te denken over het wel of niet verlengen van de functie.

Op 18 januari om half 11 is in de Maranathakerk het startsein voor de actie Kerkbalans van 2020. U bent van harte welkom.

Gea Evertsen

scriba