Versoepeling coronaregels bij kerkbezoek Hervormde Gemeente

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken deze verplichting komt te vervallen. Tevens is voor het bijwonen van kerkdiensten een coronatoegangsbewijs niet verplicht.
Op zich zijn we daar als kerkenraad erg blij mee, want dat geeft ons de mogelijk om met meer personen onze diensten te bezoeken. Maar dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Wij hebben rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.
Daarom gelden m.i.v. zondag 3 oktober bij de diensten in onze beide kerkgebouwen de volgende regels:
  • in een groot deel van de kerkzaal kan men weer vrij plaatsnemen, liggen geen kaartjes meer op de banken
  • beperkt deel is ingericht met 1,5 meter afstand, aangegeven met kaartjes op de banken
  • collecteren alleen bij de uitgang, dus nog niet tijdens de dienst
  • koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk, houd wel rekening met gepaste afstand
  • handen geven voor/na en tijdens de dienst doen wij voorlopig ook nog niet

Er is voor gekozen om deze versoepeling te gaan invoeren m.i.v. de maand oktober, wanneer de diensten weer gaan plaatsvinden in de Maranathakerk, zodat iedereen er tijdig kennis van kan nemen via zondagsbrief en/of website.  Op deze manier volgen wij de adviezen van de landelijke PKN, zoals wij dat tot op heden nog steeds hebben gedaan.