Versoepeling rond kerkgang Hervormde gemeente

In haar vergadering maandagavond heeft de kerkenraad van de Hervormde gemeente besloten dat de landelijk voorgestelde versoepelingen voor de kerkgang ook in onze gemeente gevolgd zullen worden.
Dat betekent, met ingang van zondag 13 juni, en tot nader order:
– per dienst maximaal 60 kerkgangers in plaats van 30
– het zingen van het slotlied (maximaal 2 coupletten) door alle kerkgangers. De overige liederen blijven nog klinken via de voorzangers of via opnamen (bijv. Nederland Zingt).
Voorlopig wordt het kerken in twee kerkgebouwen aangehouden (dus diensten om 9:00 uur en 10:15 uur); zodat maximaal 120 gemeenteleden wekelijks weer in de gelegenheid gesteld worden te kerken. Predikanten, kosters en organisten zetten zich hiervoor graag in. Wij hopen dan ook dat u en jij hiervan gebruik zult maken.
Ook de kinderkerk en kindernevendienst kunnen weer ‘als vanouds’ plaatsvinden, waarbij de kinderen eerst, met hun ouders, in de kerk zijn, en van daaruit in de loop van de dienst naar hun eigen ruimte gaan. Ook dat is fijn, om zo weer samen te kunnen komen, als jong en oud. De kinderkerk/nevendienst blijft enkel in de dienst van 10:15 uur aangeboden worden.
Reserveren blijft voor iedereen (alle leeftijden) voorlopig noodzakelijk. En we blijven mondkapjes gebruiken, wanneer we de kerk in- en uitgaan. Wanneer we zitten, kunnen ze afgedaan worden.
En wat de avonddiensten betreft: de regeling blijft voorlopig zoals die was.
Wij hopen van harte dat deze versoepelingen zullen bijdragen aan het weer kunnen bijwonen van de eredienst, en nodigen u en jou daartoe van harte uit!
Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente,
Hendrien Zieleman-Bloemers en ds. Bart Trouwborst