Webteam

Het webteam onderhoudt het gedeelte van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk op www.kerkpleinnieuwleusen.nl. Deze website is ontwikkeld op verzoek van de kerkenraden van de Hervormde en Gereformeerde kerken in Nieuwleusen met als doel te groeien als (kerkelijke) gemeenschap.  De website geeft bekendheid aan de kerken in Nieuwleusen en kan diverse doelgroepen breed informeren en interactie bieden. Een aantal leden van het webteam is verantwoordelijk voor de structuur en lay-out van de site. Voor het bepalen van de inhoud van de site is een webredactie aangesteld. De taken van deze webredactie zijn onder andere: aangeleverde teksten geschikt maken voor de website. De redactie werkt op basis van een redactiestatuut.

Op dit moment bestaat het webteam uit de volgende leden: Anne Jan Haak, Ronald Bijker en Janny Schoemaker.

Het webteam vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Verdere informatie kan verkregen worden via e mail; info@kerkpleinnieuwleusen.nl.