Werkgroep Ontmoetingsmaaltijd

Vanaf 2006 worden er ‘Ontmoetingsmaaltijden’ gehouden om een impuls te geven aan het samen-gemeente-zijn. Op dit moment organiseren we vijf maaltijden per jaar voor belangstellenden. Iedereen is welkom, alleen, met z’n tweeën of meer. Nadere informatie (zoals datum en plaats) wordt vroegtijdig gepubliceerd in het ‘Klankbord’ en op de Zondagsbrieven.

Voor informatie kun u mailen naar ontmoetingsmaaltijd@gmail.com of bellen met Lienke Poppen (tel. 0529-482400) of Ada Kremer (tel. 0529-482535).