Zangdienstcommissie

Ongeveer vier keer per jaar vindt er een zangdienst plaats
Men kan door middel van lijsten, die op voorafgaande zondagen in de hal van de kerken liggen, liederen opgeven welke men graag zou willen zingen.
In overleg met de dienstdoende predikant maakt de zangdienstcommissie een selectie van de opgegeven liederen en wordt een orde van dienst samengesteld.

Contactpersoon: Jan Huzen: 0529 483008