Zondag 1 december 2019

Eerste Advent

Grote Kerk
10.00 uur:  Zie Maranathakerk

Maranathakerk
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
.                  Viering Heilig Avondmaal
.                     –
Toelichting Adventsproject
.                     – Kinderkerk Groep 1-4
.                     – Kindernevendienst Groep 5-8
.                     – Tienernevendienst Klas 1-6

Ontmoetingskerk
10.00 uur:  Ds. M. Develing
.                  Viering Heilig Avondmaal
.                     – Kindernevendienst Groep 1-8
.                     – Tienernevendienst Klas 4-6

19.15 uur:  Ds. M. Develing
.                  Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging