Zondag 1 maart 2020

Eerste zondag in de 40-dagentijd

Grote Kerk
10.00 uur:   Ds. G.A. Trouwborst
.                      Viering Heilig Avondmaal
.                      –   Kinderkerk groep 1-4
.                      –   Kindernevendienst groep 5-8

19.15 uur:   Ds. G.A. Trouwborst
.                      Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging

Maranathakerk
10.00 uur:   Zie Grote Kerk

Ontmoetingskerk
10.00 uur:   Ds. M. Develing
.                      Viering Heilig Avondmaal
.                      –   Kindernevendienst groep 1-8
.                      –   Tienernevendienst klas 1-6