Zondag 26 februari 2023

Eerste zondag in de 40-dagentijd

Grote Kerk
09.30 uur:  Zie Ontmoetingskerk

Maranathakerk
09.30 uur:  Zie Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk
09.30 uur:  Ds. G.A. Trouwborst (HG)
.                   Viering Heilig Avondmaal
.                   Kindernevendienst groep 1-8

11.00 uur:  Ds. M. Develing (GK)
.                 
 Viering Heilig Avondmaal
.                   Kindernevendienst groep 1-8

19.15 uur: Ds. G.A. Trouwborst (HG)
.                  Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging