Zondag 26 mei – Taizédienst – 19:15 uur – Ontmoetingskerk

De werkgroep Taizé uit Dedemsvaart wil deze avond,  samen met ons, een Taizédienst verzorgen.

De liederen die in zo’n dienst worden gezongen zijn herhalingsliederen: deze worden een tijdje achter elkaar door gezongen. Steeds dezelfde korte tekst.

Een belangrijk onderdeel in de Taizévieringen is de stilte. In de stilte kun je wat gezongen en gelezen is overdenken, tot je door  laten dringen. Je kunt jezelf op adem laten komen.

Wees welkom!