Commissie ZWO

Welkom op de site van de commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Hervormde en Gereformeerde kerken te Nieuwleusen. De commissie ZWO werkt eenparig aan de beide doelen, coördineert de geldwerving en de informatie in de gemeente, werkt mee aan enkele themazondagen en probeert de gemeente te betrekken bij zending en werelddiaconaat en zo haar roeping te volstaan.

Informatie over de ZWO:
Om de projecten te kunnen steunen houden we een voorjaarszendingscollecte, een Pinkstercollecte en een najaarszendingscollecte. Bij de Pinkstercollecte wordt door de vrijwilligers een brief met acceptgiro rondgebracht. Bij de voorjaars- en najaarszendingscollectes krijgen gemeenteleden via het Klankbord een envelop die door vrijwilligers weer opgehaald wordt. De commissie ZWO bestaat uit 11 leden, en 55 vrijwilligers die ervoor zorgen dat de bijdragen worden opgehaald.

Voorzitter : Mevr. C.A. Kremer-Fransen,  Tel: 482535
Secretaris:  D.G. van der Graaf-van Zanten, Tel. 480600
Penningmeester: Dhr. J. Fieten, Tel: 484575
Algemeen Adjunct: Mevr. H Ekkelenkamp-van Blanken, Tel: 481563
Bankrekening: NL03 RABO 0345 5023 61 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Herv. Geref. ZWO commissie.

Projecten:

Kerk in Actie Project W009037
In het noorden van Kameroen is de Lutherse Broederkerk al jaren actief. Zij staat dicht bij de mensen. In een gebied zo groot als Nederland bevordert de Broederkerk duurzame landbouw en voedselzekerheid.
Omdat het noorden van Kameroen wordt bedreigd door verwoestijning door verkeerd grond- en watergebruik is het van belang dat landbouw er op een duurzame manier plaatsvindt. In een aantal dorpen is de kerk gestart met een proefproject. Hier richt de Broederkerk dorpscomite’s op die zelf kunnen aangeven welke steun zij nodig hebben. De Lutherse Broederkerk biedt hen de mogelijkheid aan de slag te gaan met duurzame landbouw, en geeft daarbij de rol van vrouwen extra aandacht.
Het landbouwprogramma bestaat uit:
• Training over en ondersteuning van veeteelt.
• Aandacht voor productie en gebruik van compost.
• Gezamenlijke inkoop van zaden en landbouwbenodigdheden.
• Opslagplekken voor de oogst, om droge periodes te overbruggen.
• Training van vrijwilligers uit de dorpen.
• Aandacht voor klimaat en vrouwen.

Testify to love; zorg, begeleiding, liefde en aandacht voor gehandicapte kinderen in Oekraïne.
Vanaf April 2014 werken en wonen we, Stefan en Margaretha Bakker, in Oekraïne om op de bres te staan voor gehandicapte kinderen. Onze missie is dat elk kind, ondanks zijn beperkingen, geaccepteerd wordt in de maatschappij omdat hij of zij waardevol is in Gods ogen. Vanuit de liefde van God willen wij er zijn voor gehandicapte kinderen (en gezinnen die en kind met een beperking hebben ontvangen) in Oekraïne.
‘Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.’ (1 Joh. 4:19).
Beiden werken we in een centrum in de plaats Mezovari, samen met lokale bevolking.

Testify to Love
Nieuwsbrief Testify of Love Augustus 2022
Nieuwsbrief Testify to Love Oktober 2022
Nieuwsbrief Testify To Love Maart 2023

We wensen jullie veel leesplezier.
Wij zijn te volgen op www.testifytolove.nl en op www.facebook.nl/testifytoloveoekraine

Project kinderen in de knel.
Colombia, werkende kinderen weer naar school, dit project ondersteunt de ZWO 3 jaar.
Er zijn meerdere projecten van kinderen in de knel, de ZWO heeft dit project in Colombia er uitgelicht als voorbeeld.
Colombia. Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.
Stichting Kleine arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 kinderen kunnen er een vak-training krijgen. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund. Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?

  • Voor 75 euro per jaar krijgen een kind iedere dag iets te eten.
  • Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
  • Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vak-training volgen.