Commissie ZWO

Welkom op de site van de commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Hervormde en Gereformeerde kerken te Nieuwleusen. De commissie ZWO probeert de gemeentes zoveel mogelijk te betrekken bij zending en werelddiaconaat. Taken van onze commissie zijn o.a. het coördineren van de geldwerving en de gemeente informeren over de projecten die financieel ondersteund worden.

Informatie over de ZWO:
De commissie ZWO werkt eenparig aan de beide doelen, coördineert de geldwerving en de informatie in de  gemeente, werkt mee aan enkele themazondagen en  probeert de gemeente te betrekken bij zending en werelddiaconaat en zo haar roeping te verstaan.
Om de projecten te kunnen steunen houden we een voorjaarszendingscollecte, een Pinkstercollecte en een najaarszendingscollecte. Bij de Pinkstercollecte wordt door de vrijwilligers een brief met acceptgiro rondgebracht. Bij de voorjaars- en najaarszendingscollectes krijgen gemeenteleden via het Klankbord een envelop die door vrijwilligers weer opgehaald wordt. De commissie ZWO bestaat uit 11 leden, en 55 vrijwilligers die ervoor zorgen dat de bijdragen worden opgehaald.

Voorzitter : Mevr. C.A. Kremer-Fransen,  Tel: 482535
Secretaris:  D.G. van der Graaf-van Zanten, Tel. 480600
Penningmeester: Dhr. J. Fieten, Tel: 484575
Algemeen Adjunct: Mevr. H Ekkelenkamp-van Blanken, Tel: 481563
Bankrekening: NL03 RABO 0345 5023 61 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Herv. Geref. ZWO commissie.

Projecten:

Kerk in Actie Project W009037
In het noorden van Kameroen is de Lutherse Broederkerk al jaren actief. Zij staat dicht bij de mensen. In een gebied zo groot als Nederland bevordert de Broederkerk duurzame landbouw en voedselzekerheid.
Omdat het noorden van Kameroen wordt bedreigd door verwoestijning door verkeerd grond- en watergebruik is het van belang dat landbouw er op een duurzame manier plaatsvindt. In een aantal dorpen is de kerk gestart met een proefproject. Hier richt de Broederkerk dorpscomite’s op die zelf kunnen aangeven welke steun zij nodig hebben. De Lutherse Broederkerk biedt hen de mogelijkheid aan de slag te gaan met duurzame landbouw, en geeft daarbij de rol van vrouwen extra aandacht.
Het landbouwprogramma bestaat uit:
• Training over en ondersteuning van veeteelt.
• Aandacht voor productie en gebruik van compost.
• Gezamenlijke inkoop van zaden en landbouwbenodigdheden.
• Opslagplekken voor de oogst, om droge periodes te overbruggen.
• Training van vrijwilligers uit de dorpen.
• Aandacht voor klimaat en vrouwen.

Testify to love; zorg, begeleiding, liefde en aandacht voor gehandicapte kinderen in Oekraïne.
Vanaf April 2014 werken en wonen we, Stefan en Margaretha Bakker, in Oekraïne om op de bres te staan voor gehandicapte kinderen. Onze missie is dat elk kind, ondanks zijn beperkingen, geaccepteerd wordt in de maatschappij omdat hij of zij waardevol is in Gods ogen. Vanuit de liefde van God willen wij er zijn voor gehandicapte kinderen (en gezinnen die en kind met een beperking hebben ontvangen) in Oekraïne.
‘Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.’ (1 Joh. 4:19).
Beiden werken we in een centrum in de plaats Mezovari, samen met lokale bevolking.
Kijk voor meer informatie op www.testifytolove.nl, op deze site staan ook de nieuwsbrieven.

Project kinderen in de knel.
Colombia, werkende kinderen weer naar school, dit project ondersteund de ZWO 3 jaar.
Er zijn meerdere projecten van kinderen in de knel, de ZWO heeft dit project in Colombia er uitgelicht als voorbeeld.
Colombia. Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.
Stichting Kleine arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 kinderen kunnen er een vaktraining krijgen. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund. Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?

  • Voor 75 euro per jaar krijgen een kind iedere dag iets te eten.
  • Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
  • Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vaktraining volgen.

Project Care4Malawi
Via de GZB zijn we nu deelgenoten gemeente voor Ds. v.d. Pol uit Rotterdam. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke worden uitgezonden naar Malawi. In Noord-Malawi is de kerk hard gegroeid, maar veel mensen zijn nog niet of nauwelijks in de Bijbel thuis. Van 70 gemeenten in 1990 naar zo’n 200 nu. Prachtig maar het stelt de kerk ook voor uitdagingen. De synode heeft die uitdaging opgepakt en werk gemaakt van haar verlangen dat interactieve Bijbelstudie in de kerk een centrale plek heeft. Gert gaat samen met Malawiaanse predikanten werken aan het ontwikkelen van materiaal voor interactieve Bijbelstudie en aan toerusting.

Rienekes werkveld: Palliatieve zorg. In het Ekwendeni Hospital komen regelmatig patiënten die chronisch ziek of uitbehandeld zijn. Ze zijn kwetsbaar en kampen met veel extra problemen: geen werk, geen inkomsten, geheel afhankelijk van familie. Het ziekenhuis ondersteunt via een palliatief zorgprogramma ongeveer duizend van deze patiënten en hun familie met advies, medicijnen, voedselsupplementen of andere hulp. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn ontvangen thuis medische zorg. Samen met verpleegkundigen ter plekke zal ze patiënten en hum families zoveel mogelijk bijstaan. Gert en Rieneke worden 15 januari 2017 uitgezonden en wij zullen elk kwartaal weer een nieuwsbrief ontvangen. Wilt u voor ze bidden voor hun werk, de kerk en de samenleving van Malawi.  Facebook www.facebook.com/care4malawi